Btw van 6 naar 21 procent. Waarom en wat nu?

TOP manager Michel Gregoire legt uit:

Het kabinet wil het btw-tarief van 6 procent afschaffen en verhogen naar 21 procent. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gastvrijheidssector haar bezoekers moet confronteren met een prijsverhoging van 15 procent. Wat doet TOP om de verhoging af te wenden?

Waarom deze verhoging?

“Het kabinet wil de lasten voor werkgevers en werknemers met 15 miljard verlagen. Met deze verlichting wil ze een groei van 100.000 banen realiseren. Die lastenverlaging moet op haar beurt worden gefinancierd met de hogere btw-inkomsten.”

Inkomenslasten verlagen, btw verhogen en zo banengroei realiseren. Help even.

“Het kabinet denkt dat het verhogen van de btw de minst storende maatregel is om geld vrij te maken voor stimuleren van de banenmarkt, dan bijvoorbeeld heffen van meer inkomsten- en loonbelasting. De partijen die zich hard maken voor de belangen van de toeristische en culturele sector, denken daar anders over. TOP ook. Landelijk gezien gaat deze vlieger misschien op, maar het kabinet gaat totaal voorbij aan de regio’s die afhankelijk zijn van toeristen. Gastvrij Nederland heeft onderzoek laten verrichten en een rapport geschreven over de voorgenomen btw-plannen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat afschaffen van het lage btw-tarief 55.000 banen in de gastvrijheidssector kost. Daarmee wordt de banengroei die het kabinet wil bereiken, al voor de helft teniet gedaan.”

Dit klinkt als: prima die banengroei, maar liever niet via de achtertuin van onze sector.

“Dat zie je verkeerd. De sector heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. In 2013 leverde ze een bijdrage van 65 miljoen euro aan bestedingen. Het is vooral een belangrijke banenleverancier voor jongeren, ouderen en laagopgeleiden. Als bedrijven in deze sector door de hogere btw minder gasten en bezoekers krijgen, dan leidt dat tot werkgelegenheidsproblemen bij een groep die elders minder makkelijk een baan krijgt. Dit heeft niet alleen te maken met het schoonvegen van de eigen stoep. Wij denken dat het kabinet de gevolgen voor de mensen die in de sector werken en goed draaiende lokale toeristeneconomieën, onderschat.”

KaapSkilBTWVoor welke bedrijven heeft het gevolgen op Texel?

“Bij het volledig optrekken van 6% naar 21% btw, stijgen de prijzen van campings, hotels, vakantiehuizen, horecabedrijven, musea, attractieparken en sportlidmaatschappen met 15%. Ook de prijs van een huurfiets gaat omhoog. Verder gaan de kapper, nagelstudio, supermarkt en bakker de consument 15 procent meer kosten. Dat heeft dus ook gevolgen voor de portemonnee van inwoners. De concurrentiepositie van Texel ten opzichte van internationale bestemmingen verzwakt en bestedingen binnen de eilandeconomie lopen terug, als deze maatregel doorgaat. Dat kost zonder twijfel gasten en banen. Het kabinetsargument dat de btw een minder ‘verstorende’ belasting is, gaat niet op voor een economie die grotendeels leunt op toeristische dienstverlening.”

Wat doet TOP?

We hebben overleg gevoerd met de gemeente; deze heeft haar lobbyist in Den Haag ‘aan het werk gezet’. Deze werkt samen met veel andere toeristische gemeenten. Verder heeft onze gemeente met de andere Waddeneilanden een motie aangenomen. Hierin wijzen we de voorgestelde btw-verhoging af. Recron, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland voeren een intensieve lobby in Den Haag tegen deze belastingmaatregel en adviseren ons over wat we verder nog kunnen doen. TOP steunt op deze grote organisaties voor een gezamenlijk effect (TOP is lid van MKB Nederland). Het lijkt een klein duimpje tegen de reus gevecht, maar TOP stuurt ook een protestbrief aan Minister van Economische Zaken Kamp. Zo laten naast de gezamenlijke lobby ook een eigen geluid horen.”

Wanneer weten we meer?

“Er was op 25 maart een hoorzitting over de herziening van het belastingstelsel. Hier komt de voorgenomen btw-verhoging van 6 naar 21 procent uit voort. Centrale organisaties en wetenschappers gaven hun mening over de voorgenomen plannen. Zij vinden onder andere dat btw ook een belasting op arbeid is. Verhoog je de btw in sectoren die nu het tarief van 6 procent hanteren en arbeidsintensief zijn, dan moet je vooral daar de lasten op arbeidsloon verlagen. In ieder geval tot aan het modale loon. Ook het woud aan toeslagen en heffingskortingen moet op de schop, vindt een aantal kenners uit de hoorzittingszaal. Voorlopig zijn alle herzieningsvoorstellen nog één grote proefballon. We kunnen niets anders doen dan hem scherp in de gaten houden.”

Onderzoeksrapport

Lees hier het volledige rapport van het forum voor economisch onderzoek NYFER; Zij onderzochten de gevolgen van de eventuele btw-verhoging voor de gastvrijheidssector.

Ondernemer uitgelicht

Twitter