Brief aan de Toekomst

Geachte ondernemer, Op 15 november is op Texel het project Brief aan de Toekomst gestart; een programma voor leerlingen van OSG De Hogeberg. Leerlingen verkennen in de periode november-januari hun toekomst. De startbijeenkomst op school was met een gastles door Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Jongeren groeien op in een snel veranderende wereld. Met het project Brief aan de Toekomst onderzoeken ze hoe de wereld waarin ze opgroeien verandert. Welke ontwikkelingen hebben invloed op hun leven en hoe zien zij hun toekomst? Welke hoop en welke zorgen zijn er? Hoe ziet hun leven en hun werk eruit over vijftig jaar? En in welke wereld zouden ze willen opgroeien?

De leerlingen brengen op 25 november een bezoek aan de One Planet-tentoonstelling van het Museon in Den Haag en gaan aan het werk met tal van opdrachten.

Ondernemers gezocht; doet u mee?

We nodigen de leerlingen uit om in hun eigen omgeving contact te zoeken met mensen die meer weten. U als ondernemer bent mogelijk zo iemand. Doet u mee met ons project? U ontvangt een groepje jongeren in uw bedrijf, vertelt over wat u bezig houdt als het gaat om de toekomst van uw bedrijf, de toekomst van Texel en uw rol daarin. Jongeren vertellen hun verhaal en delen hun ervaringen.

Aan het einde van het project schrijven de leerlingen een brief, een rap of spoken word. Ook maken ze een ontwerp, schilderij of maquette waarin de toekomst, hun toekomst zichtbaar wordt en maken elkaar en de Texelse gemeenschap duidelijk maken wat voor hen echt belangrijk is. Ze presenteren hun werk op vrijdag 28 januari.

Het project wordt afgesloten met het planten van een boom en het ingraven van een tijdscapsule waarin de brieven aan de toekomst zullen worden opgeborgen om over 50 jaar te worden opgegraven om vast te stellen hoe de wereld veranderd is.

Een project met impact

Met Brief aan de Toekomst brengen we onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als Nationaal Park Duinen van Texel bij elkaar om samen een toekomst voor Texel te bedenken.

U kunt meedoen met dit project door een mail te sturen aan Rianne Malschaert, secretaris van Nationaal Park Duinen van Texel: rianne.malschaert@gmail.com

Dit project Brief aan de Toekomst is een initiatief van SBI/Campus Landgoed Zonheuvel samen met het Lab Toekomstige generaties, Museon, onderwijsvereniging Verus en werkgeversvereniging VNO-NCW.

Het project bij OSG De Hogeberg is mede tot stand gekomen met dank aan Nationaal Park Duinen van  Texel,  Stift, Texelfonds. Voor de boom wordt nog een sponsor gezocht.

Ondernemer uitgelicht

Twitter