Bijzondere Bijstand voor zelfstandigen (BBz)

De gemeente Texel organiseerde op 28 oktober 2014 een bijeenkomst over de mogelijkheden van de BBz regeling voor zelfstandig ondernemers. Zoals de naam al aangeeft, is de BBz regeling een vorm van bijstand. Dat houdt in dat een ondernemer aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Voldoet u daaraan, dan is het zeker de moeite waard u even te verdiepen in de mogelijkheden.

Bent u gehuwd en is het inkomen van uw partner hoger dan de bijstandsnorm voor gehuwden, dan kunt u meestal geen gebruik maken van de mogelijkheden van de BBz regeling. Voldoet u wel aan die voorwaarden? Charles de Buerger van het Zelfstandigenloket in Alkmaar voert de regeling uit voor de gemeente Texel. Hier vindt u de folder over de BBz. En hieronder een korte samenvatting van de mogelijkheden: 1. De startersregeling: voor mensen zonder werk die geen perspectief op een loondienstverband hebben.Zij kunnen via de regeling tegen gunstige voorwaarden een krediet afsluiten om een onderneming op te starten. Reguliere financiële instellingen moeten hun ondernemingsplan dan wel hebben afgewezen, de BBz is het allerlaatste redmiddel voor een bedrijfskrediet. En de onderneming moet levensvatbaar zijn, binnen afzienbare tijd inkomsten kunnen genereren. Er is ook een variant van de startersregeling waarbij de BBz met een maandelijkse uitkering in het levensonderhoud voorziet van mensen die een onderneming beginnen. Na een boekjaar wordt er dan bekeken wat er is verdiend en of iemand (een deel van) de uitkering terug moet betalen. Maar de BBz doet meer dan geld verstrekken. Het is ook mogelijk om gratis gebruik te maken van managementbegeleiding of ander maatwerk voor de startende ondernemer.
2. De regeling voor gevestigde ondernemers die door ziekte of externe omstandigheden buiten hun invloedssfeer in tijdelijke financiële problemen komen. Denk aan de toegangsweg naar een bedrijf die voor langere tijd afgesloten is of een belangrijke opdrachtgever die failliet gaat. Als de toekomstverwachtingen goed genoeg zijn, en de financiële instellingen geen lening willen verstrekken, dan kan de BBz uitkomst bieden.
3. De regeling voor ondernemers die niet kunnen stoppen met hun bedrijf omdat ze vast zitten aan een contract met financiële verplichtingen. Soms heeft uw bedrijf al geen perspectief meer, maar wordt u door zo'n contract voor bijvoorbeeld een webwinkel of huur steeds verder in de schulden getrokken. De BBz kan dan gedurende de resterende looptijd van zo'n contract in uw levensonderhoud voorzien.
4. Zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar en inkomsten uit hun bedrijf halen van minimaal 7800 euro kunnen hun inkomen tenminste één jaar laten aanvullen tot bijstandsniveau via de gunstigere voorwaarden die voor de BBz regelingen gelden.
5. Voormalige zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar en drie jaar achter elkaar minder dan 21.800 euro winst hebben gemaakt kunnen gebruik maken van een ruimere vermogensvrijstelling voor een pensioenvoorziening zonder korting op de uitkering (de IOAZ regeling). Tot slot: de BBz verstrekt bedrijfskredieten van maximaal 191.000 euro met een looptijd van maximaal 10 jaar (maar vaak betreft het een herfinanciering van een belastingschuld die tussen de 3 en 5 jaar loopt). Er wordt 8% rente gerekend, maar onder bepaalde voorwaarden kan die rente ambtshalve kwijtgescholden worden. In bepaalde gevallen is uitstel van terugbetaling van de lening mogelijk. Gaat het helemaal mis en moet de lening terugbetaald worden terwijl uw bedrijf niet meer bestaat, dan kan soms ook een deel van de schuld worden kwijtgescholden.

Ondernemer uitgelicht

Twitter