Bijeenkomst MKB-Nederland

In het Intell Hotel te Zaandam wordt op 12 april een bijeenkomst gehouden van MKB Nederland, bedoeld voor de lokale partners van MKB-Nederland in Noord Holland. Texelse ondernemers die interesse hebben, kunnen zich tot 10 april opgeven via secretariaat@top-texel.nl.

Geachte dames en heren,

Hoewel er als gevolg van de komende verkiezingen veel aandacht uitgaat naar ‘Den Haag’, is en blijft de lokale situatie voor de meeste ondernemers van groter belang.
Ondernemers in het mkb kunnen immers niet zonder een goede bedrijfsomgeving in hun dorp of stad. 
Gelet op het voorgaande wil MKB-Nederland zich – naast haar belangenbehartiging op landelijk terrein – vooral ook in het land inzetten voor een kansrijk ondernemersklimaat.

Het is uiteraard van belang dat de activiteiten van MKB-Nederland zo veel mogelijk zijn gericht op de onderwerpen die ondernemers in de regio van belang vinden.  
Om daarvoor te zorgen, gaan wij graag met u in gesprek. Omdat de vraagstukken per stad of dorp kunnen verschillen, kom ik graag naar uw regio om van u te horen tegen welke belemmeringen u aanloopt en welke onderwerpen wij moeten aanpakken. Daarnaast wil ik u ook toelichten met welke onderwerpen MKB-Nederland aan de slag is.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de lokale partners van MKB-Nederland in Noord Holland welkom.

 
Wij nodigen u daarvoor graag uit op:

 

Datum              : woensdag 12 april 2017

Ontvangst        : 14.00 uur

Aanvang          : 14.30 uur

Plaats              : Intell Hotel Zaandam, Provincialeweg 102, te Zaandam

Parkeren          : Q-Park Hermitage 144, 1506TX Zaandam

Een korte agenda, waarin u vooral de gelegenheid wordt geboden om uw inbreng te leveren, treft u bijgaand aan.

Ik hoop u te kunnen begroeten op woensdag 12 april a.s. 

Ondernemer uitgelicht

Twitter