"Bewaar de rust"

Beste ondernemers,

Wij vinden het enorm bemoedigend dat we mogen constateren dat velen van u in deze onzekere tijd goed weten te handelen, logisch nadenken en de richtlijnen van onze overheid goed opvolgen. We hebben ook gemerkt dat er soms boosheid en vertwijfeling over de maatregelen die er zijn heerst, wat heel begrijpelijk is. 

Wij vragen aan jullie allemaal om, hoe lastig dat soms ook kan zijn, de rust te bewaren. We weten dat gemeentes geen eigenstandige besluiten (kunnen) nemen, maar overleg voeren met de daarvoor ingerichte crisiscentra en het overheidsbeleid volgen en uitvoeren. Gemeente Texel is daarbovenop druk bezig om te kijken waar ze haar ondersteuning aan zowel burgers als ondernemers kan maximaliseren. In de belastingsfeer is dit bijvoorbeeld al gebeurd.

Texel kent op dit moment ternauwernood aankomsten, dat is door een rondgang langs logiesbedrijven vastgesteld; let wel: er zijn werklieden, personeel van hulporganisaties en bijv. Accountants en adviseurs die op dit moment op Texel overnachten. Hotels hebben daar een verantwoordelijkheid genomen door open te blijven, wat elke dag geld kost in plaats van dat het wat oplevert. 

Een van de adviezen van de overheid: wees aardig en let op elkaar. Ons advies: blijf gastvrij tegen de enkele eilandgast die hier toch is. Als het straks weer allemaal kan en mag, komen ze ook eerder terug en  voorkomen we onnodige schade aan het eilandimago.

Tot slot: alle overheidsregelingen op de NOW regeling (via het UWV) na, zijn inmiddels redelijk duidelijk. Raadpleeg de websites van je bank, de belastingdienst en het UWV en dan ben je aardig op de hoogte en kun je evt. concrete vragen aan je eigen adviseur stellen. Voor alle duidelijkheid melden we nog dat de logiesbedrijven zich confirmeren aan de voorwaarden van RECRON en daar soms ook nog coulante regelingen bovenop doen.

Als wij nieuws hebben, melden we dat via een nieuwsbrief en de liveblogs van VVV en Texelse Courant. 

Blijf gezond allemaal, volg de regels die daarvoor zijn zo goed mogelijk op! Wij wensen u veel sterkte toe

Het TOP-bestuur

Ondernemer uitgelicht

Twitter