Bestuursvernieuwing TOP eindelijk een feit

Ben Rentenaar, Peter Koorn, Erwin Goënga en Yvette van Veen treden per direct toe tot het TOP-bestuur dat verder bestaat uit Marianne Langeveld, Klaas Tjepkema en René Jager. Namens Koninklijke Horeca Nederland neemt Yvonne Boom plaats. Daarmee is de bestuursvernieuwing van TOP eindelijk een feit.

Het had een feestelijk afscheid moeten zijn van oud-bestuurders en een verwelkoming van de nieuwe bestuurders. Corona zette echter een streep door de jaarvergadering die gisteren zou zijn gehouden. Dat gezellig samenzijn volgt later. Gerard van Veen, Ronald Biesboer en Iwan Groothuis vertrekken als algemeen bestuurslid. Heino Huizing zat in het hoofdbestuur namens Koninklijke Horeca Nederland en wordt nu opgevolgd. Hij blijft wel actief binnen zijn sectie. 

Transportsector ondervertegenwoordigd 

Onlangs vonden digitaal de bestuursverkiezingen van de secties plaats. Alle leden die zich beschikbaar stelden, zijn gekozen tijdens deze verkiezingen. "Het heeft ervoor gezorgd dat de lakens flink zijn opgeschud. Vanaf nu is de termijn drie jaar en kan men maximaal drie termijnen dienen in een bestuur. We hopen dat dit de drempel voor de toekomst verlaagd. Ook zijn we naar minder secties, zodat het makkelijker behapbaar is. Voor sommige secties is het nog even zoeken naar het evenwicht. Zo is de zakelijke dienstverlening iets oververtegenwoordigd in de sectie 'Zakelijke en toeristische dienstverlening', dus daar is nog ruimte vanuit de toeristische dienstverlening en de sectie 'Bouw , Industrie, Techniek & Logistiek' mist nog mensen uit de logistiek. Sowieso is de transportsector ondervertegenwoordigd bij TOP. Hopelijk sluiten zij zich in de toekomst ook bij ons aan. Van grote transportbedrijven tot pakketdiensten, iedere ondernemer mag lid worden, graag zelfs!", stelt ledenmanager Michel Gregoire.

Ledenvergadering

 Tijdens de ledenvergadering zou de leden ook gevraagd worden om de termijn van TOP-voorzitter René Jager met een jaar te verlengen. Hij zit al twee jaar en het is gebruikelijk om dan te wisselen. "De afgelopen twee jaar was vanwege de coronapandemie een vreemde periode, ook voor TOP. Dat, in combinatie met een grootschalige bestuursvernieuwing, is voor ons een reden om René nog een jaar als kartrekker te willen houden en hij is hiertoe bereid. De leden zullen echter akkoord moeten gaan. Het idee is nu om de ledenvergadering plaats te laten vinden voor de nieuwjaarsreceptie op De Krim op 10 januari. De leden moeten dan ook hun fiat geven voor een inflatiecorrectie van het lidmaatschapsgeld", legt Michel uit.

Hoewel er vorig jaar digitaal werd vergaderd, is daar nu niet toe besloten. "Lange tijd leek het erop dat het door kon gaan. Sterker nog, met inachtneming van de regels had het door kunnen gaan. Wij vonden dat echter geen goed signaal en het afbreukrisico is te groot als daarna blijkt dat bij een dergelijke vergadering een besmettingshaard is ontstaan. We hadden onder meer de burgemeester als spreker. Naast de zakelijke punten is de algemene ledenvergadering van TOP een moment van gezellig samenkomen en bijkletsen na de vergadering. Dat was met de huidige maatregelen geen optie en daarom kiezen we voor verschuiven. Als de data definitief zijn, laten we dat zo spoedig mogelijk weten aan de leden. We willen er wel alles aan doen om fysiek te vergaderen, omdat informeel napraten toch anders is dan in een digitale bijeenkomst."

Ondernemer uitgelicht

Twitter