Beste wensen in tijden van crisis

Normaliter heeft het Texels Ondernemers Platform (TOP) rond deze tijd een nieuwjaarsreceptie. Deze kan vanwege bekende redenen geen doorgang vinden. Toch hebben Michel Gregoire (ledenmanager) en René Jager een nieuwjaarsboodschap.

De beste wensen in het midden van de crisis!

Het is een merkwaardige bezigheid; een Nieuwjaarsbericht maken terwijl je midden in een crisis zit! Vooral als je vooruit wil kijken. Dat is bij ons nog nooit eerder aan de hand geweest. De komende weken en misschien wel maanden zullen nog veel van ons geduld en uithoudingsvermogen vragen.

Tegelijkertijd denken we dat we als ondernemersgemeenschap zicht hebben op een paar echt positieve dingen die ons vertrouwen in de nabije toekomst kunnen geven.

Eerst even wat slecht nieuws: de consumptie van de huishoudens is nog nooit sterker teruggevallen dan in 2020 (CBS); dit door beperking van consumptiemogelijkheden van de overheid. Detailhandel – vooral kleding- en horeca zijn het zwaarst geraakt. Het aantal passagiers op Schiphol is met meer dan 70 procent gedaald in 2020 ten opzichte van 2019. Buitenlandse gasten zijn grotendeels weggebleven uit Nederland en in sommige regio’s is het vakantievolume met 90 procent gedaald afgelopen jaar.

Als je deze getallen op je in laat werken en kijkt naar wat er in 2020 op Texel is gebeurd, denken wij dat we onszelf - ondanks alles - best nog gelukkig mogen prijzen. Natuurlijk, op individueel ondernemersniveau spelen zich echte drama’s af. Maar veel ondernemers zijn 2020 redelijk, goed, of zelfs zeer goed doorgekomen! Texel is blijkbaar een aantrekkelijke toeristische bestemming, voor bestaande en nieuwe toeristische groepen gebleken.

Is dat een verdienste van de Texelse ondernemersgemeenschap die nu al meer dan dertig jaar geld en middelen bij elkaar brengt voor eilandpromotie? Wij zeggen daar volmondig ja op, met de opmerking dat we met zijn allen profiteren van een uitstekende marketingorganisatie, onze VVV! Als je zo’n crisis als de huidige doormaakt wordt misschien wel pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is dat we zo’n belangrijk marketing fundament hebben voor onze toeristische economie. Direct en indirect heeft elke Texelaar daar mee te maken! We zouden wensen dat iedereen die dit leest dat goed onthoudt!

 

Dit jaar komt de nieuwe beleidsnota toerisme tot stand. Onze politiek gaat belangrijke besluiten nemen over “ vorm en omvang” van het toerisme en de maatschappelijke balans ervan. Dat we er maatschappelijk zo welvarend voorstaan, is een rechtstreeks resultaat van wat we hier met z’n allen kunnen. Laten we goed kijken naar de totstandkoming van dit beleid en zorgen dat de succesfactoren van onze veerkrachtige toeristische economie goed verankerd raken in de toekomst!

 

Laten we ons vooral ook realiseren dat onze gemeentelijke begroting compleet afhankelijk is geworden van het succes van de toeristische economie. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor de Texelse politiek om de succesfactoren van het toerisme goed te blijven wegen; het feit dat er in de systematiek van toeristenbelasting inkomenspolitiek gevoerd wordt- de laagste inkomens betalen nu meer toeristenbelasting dan verblijfskosten- is daar geen goed voorbeeld van! We willen graag dat Texel bereikbaar is en blijft voor alle inkomenscategorieën! Wij wensen dat de Texelse politiek - zeker in aanloop naar nieuwe verkiezingen- nog veel sterker aangehaakt is dan nu bij ondernemend Texel. Dat partnerschap hebben we met zijn allen nodig om deze crisis uiteindelijk goed door te komen!

 

De beste wensen voor 2021 namens het hele TOP bestuur;

René Jager en Michel Gregoire, Manager

Ondernemer uitgelicht

Twitter