Bericht manager 2015

5 Januari 2015: Nieuwjaarsborrel op Vakantiepark De Krim

Geachte dames en heren,
 
We hebben elkaar in november nog gezien tijdens de jaarvergadering en ik heb toen een heel overzicht gegeven van wat er speelde en waarmee we ons nog bezig gingen houden; dus rijst de vraag: wat kan ik jullie nu nog vertellen?
 
Het antwoord op die vraag is: genoeg. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar ik merk in december altijd dat mensen een soort van panische drukte krijgen. Zo van het jaar is bijna om en er ligt nog van alles op mijn bureau dat weg moet…alsof dat in januari niet kan.
 
Gelukkig gaf de Raad het goede voorbeeld en schoven ze de besluitvorming over bestemmingsplan Oudeschild door naar de eerste raadsvergadering van 2015. Terecht! Je kunt per slot van rekening niet in je visiedocument zeggen dat je de haven zoveel mogelijk multifunctioneel wilt gebruiken en veel ontwikkelruimte voor ondernemers wil bieden en vervolgens in het bestemmingsplan alles op slot gooien en de ondernemers de haven uit jagen…dat kan niet!
 
Dus dames en heren, wat nemen WIJ mee naar 2015? Nou in elk geval de herziening van het detailhandelsbeleid. De gemeente heeft een aanbesteding gedaan via Tendernet om advies in te winnen over de meest ideale randvoorwaarden voor de Texelse detailhandel. Dat lukte overigens in minder dan 2 maanden tijd, dus waarom dat bij de aanbesteding voor de kermissen in De Koog en Den Burg nu niet zou lukken snap ik eigenlijk niet zo goed; geen wonder dat verschillende raadsleden zich daar druk over hebben gemaakt…
 
Ik weet niet wie van u met de feestdagen in Den Burg en De Koog zijn geweest; maar dan had u kunnen zien dat de detailhandelsondernemers - ondersteund door Winkelhart en De Koog aan Zee - met acties en een aantrekkelijk straatbeeld niet hebben stilgezeten en er alles aan hebben gedaan om het winkelen aantrekkelijk te maken; ik weet zeker dat de gasten dat hebben gewaardeerd. En ik hoop dat we ons detailhandelsaanbod in 2015 serieus kunnen versterken! Winkelen is gewoon een belangrijke vrijtijdsbesteding van onze gasten, dus een belangrijk onderdeel van ons toeristisch aanbod!
 
Wat we ook meenemen naar 2015 is de herziening van de nota toerisme en recreatie; dat is eigenlijk toch wel de belangrijkste beleidsnota voor onze economie. We zullen zien welke ontwikkelruimte daar voor de ondernemers uit gaat ontstaan. Wij zijn al een hele tijd druk met de voorbereiding: welke kansen zien wij zelf? Wat versterkt ons toeristisch aanbod en welke randvoorwaarden kan de gemeente daar voor ons bij creëren? Ik denk dat het nog een hele discussie zal worden. We hebben enerzijds de mooie beelden van Planet Texel - door velen omarmd - maar tegelijkertijd ook gewoon de harde economische realiteit. Ik vind dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat als die mooie beelden van Planet Texel ook echt omgezet gaan worden in concreet beleid, dat dit dan vergezeld gaat van gezonde economische randvoorwaarden, zodat we daar als ondernemers ook echt wat mee kunnen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de beschikbare expertise op het eiland ingezet moet worden bij het concretiseren van de plannen die voortvloeien uit Planet Texel; ja, denk maar eens aan de architecten en stedenbouwkundigen die we hier hebben…
 
Een maand geleden ging de pilot met de Texelhopper van start. Wilt u wederverkoper worden van kaartjes voor de Texelhopper? TOP verstuurt er deze week meer informatie over. De eerste tekenen van economisch herstel zijn er, we moeten alert zijn en onze kansen maximaliseren in een wereld vol van snel veranderende smaken, aanbiedingen en kritisch consumentengedrag. Het betekent dat je meer dan ooit moet kunnen laten zien wie je bent, wat je hebt en dan ook nog op het moment dat het voor de consument relevant is… alles wat we willen ontwikkelen moet gericht zijn op het versterken van onze eilandpositie in het palet van toeristische aanbiedingen!
 
Ik vind zelf dat VVV een almaar sterker wordende partner is om Texel te positioneren. Ik denk ook dat we ons eigen STIFT hard nodig hebben om te helpen een aantal initiatieven te ondersteunen en tot bloei te brengen. STIFT, dames en heren, weet van elke euro toeristenbelasting er tweeëneenhalve te maken, door het stapelen van investeringssubsidies. En we zijn er nog altijd niet blij mee dat we als ondernemers vier jaar geleden hebben ingestemd met een enorme verhoging van de toeristenbelasting en dat we nu - ondanks onze veelvuldige verzoeken - geconfronteerd zijn met het loslaten van de financieringssystematiek voor dit belangrijke instituut STIFT! Dat is gewoon niet handig en als we er dit jaar nog wat aan kunnen doen om die financieringssystematiek gewoon weer terug op zijn plaats te krijgen, dan zullen we dat zeker niet laten. Toeristenbelasting en STIFT: misschien wel het eerste thema voor ons periodiek economisch overleg met de Raad? Wat mij betreft in elk geval meer dan een goed voornemen!
 
In de laatste bestuursvergadering van TOP zijn eigenlijk alle onderwerpen aan de orde geweest die in 2015 op de agenda staan. Die laatste vergadering van het jaar heeft wat dat betreft altijd een volle agenda; maar de meeste tijd gaat elk jaar weer uit naar het kiezen van een nieuwe voorzitter. Ik kan u zeggen dat dit elke keer weer een ingewikkeld proces is, waarin nauwkeurige afwegingen worden gemaakt. En als de vraag dan wordt gesteld wie de voorzitter voor het komende jaar wil zijn, dan klinkt een eenstemmig IK NIET, IK NIET en ik doe het volgend jaar wel….en dan wordt er gewoon iemand aangewezen….Om onze ondernemersvereniging door 2015 heen te leiden is iemand aangewezen die past bij het tijdsbeeld; een beeld waarin vooral veel energie nodig is, de wil om met iedereen samen te werken en alles op een creatieve manier aan elkaar te knopen: dames en heren onze voorzitter voor 2015: Bouke Weber….
 
Ik wens u allen een heel succesvol 2015 toe!
 
Michel Gregoire
Manager TOP

Ondernemer uitgelicht

Twitter