Bericht manager 2014

Januari 2014: Nieuwjaarsborrel op Vakantiepark De Krim

Michel Gregoire begint met een hartelijk welkom aan alle leden en genodigden en een speciaal welkom voor JONT en
ZZP Texel. Hij vindt het goed dat zulke verbindingen worden gemaakt; die hebben we meer dan ooit nodig. TOP doet dat bijvoorbeeld ook met LTO en CIV. Michel Gregoire legt uit dat TOP werkt met een roulerend voorzitterschap. In 2013 was Robin Konijn voorzitter van TOP. In 2014 neemt Arjen van Diepen, voorzitter van de sectie Detailhandel, het voorzitterschap over. Robin Konijn stopt niet alleen als voorzitter van TOP, maar ook als bestuurslid van TOP. Dat is een gemis voor TOP en natuurlijk zal er op gepaste wijze afscheid van Robin genomen worden. Na een kort afscheidswoord van Robin vervolgt Michel Gregoire:
 
"De burgemeester zei dit jaar in haar nieuwjaarstoespraak dat Texel de komende jaren voor een aantal heel belangrijke beslissingen komt te staan. Dat de rol van de gemeente complexer wordt en dat de nieuwe raad een zware taak wacht. Ze zei dat het college meer dan ooit de raad in een heel vroeg stadium actief bij de beleidsvoorbereiding zal moeten betrekken. Dat is waar en ook een heel goed voornemen.

Wij moeten ook meer dan ooit in een heel vroeg stadium actief bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken. Dat is gelukkig ook al vaak zo -dat was immers een van de belangrijke redenen om TOP op te richten. Kijk maar naar dossiers als de havenvisie voor Oudeschild, de diverse bestemmingsplannen, inrichting Groeneplaats, het beleid op het gebied van recreatie en toerisme en voor Detailhandel en niet te vergeten het Planet Texel project.

Ik hoop dat iedereen zich dit jaar nog meer betrokken gaat voelen bij zulke onderwerpen. Want de meeste ondernemers zijn immers werkzaam in de vrijetijdssector. En als je werkzaam bent in die sector, dan ben je geen consument van ruimte, maar juist producent van ruimtelijke kwaliteit! Daar zijn we elke dag mee bezig; voor de gasten van ons eiland. Wij hebben met z’n allen dus verstand van de kwaliteit van onze leefomgeving. En ik roep jullie dus ook op om die kennis te delen waar je dat kunt.

Bijvoorbeeld in onze communities. Op dit moment hebben wij zulke projectgroepen voor beleid op het gebied van toerisme en recreatie, voor onderwijs en voor detailhandel. Als je denkt dat je wat in kunt brengen, laat het dan weten. Maar het hoeft niet alleen in de communities te gebeuren. Ons VVV bijvoorbeeld, heeft belang bij een intensief contact met de logiesverstrekkers en de detailhandel om haar diensten en communicatie te optimaliseren. Onze sectie Hotels stelt dit jaar, voorafgaand aan elke sectievergadering een zgn. inloopspreekuur in, waar je over de zaken die je bezighouden met je collega-ondernemers kunt praten. Een goed idee, en dus zullen wij dit jaar ook een aantal keer een zgn. ondernemerscafé organiseren, waarin we over de dossiers met elkaar kunnen praten.

Ik haal de community onderwijs even naar voren; we moeten met z’n allen ervoor zorgen dat we het onderwijs in de volle breedte kunnen blijven bieden; dat is belangrijk voor onze kinderen en ook voor onze ondernemingen. We hebben immers goed opgeleid personeel nodig. Dat wordt echt nog een heel karwei en deze community zit de 10e dan ook weer bij elkaar. Overigens hebben TOP en OSG op 28 november van het afgelopen jaa samen een beroepskeuzedag georganiseerd. Daar is door een aantal ondernemers heel veel werk van gemaakt. De volgende stap hierop is het organiseren van een stagebank, waarin ondernemers en leerlingen moeten kunnen zien wat er aan stages wordt gevraagd en aangeboden. Wie denkt dat ie daar goede ideeen over heeft mag zich melden. Graag.

Vorig najaar hebben we ook gezegd dat we vanuit TOP en VVV zullen kijken op welke manier we evenementenorganisatie kunnen ondersteunen. We hebben sindsdien een aantal bijeenkomsten gehad met evenementenorganisatoren, met mensen van de gemeente, met mensen van de sportraad en van cultuurevenementen. Dat heeft inmiddels geleid tot een aantal initiatieven. Een daarvan is het groeperen van enkele kleinere evenementen in een cultuurmaand. Die moet dit jaar in juni voor de eerste keer gaan plaatsvinden. Maar ook krijgt de ondersteuning voor het organiseren van evenementen vorm. We hebben een enquete gehouden onder evenementenorganisators en veel informatie is ingewonnen over hoe ondernemersverenigingen en gemeenten dit op andere plaatsen in Nederland organiseren. We zijn van plan om dit in een bijeenkomst op 16 januari as. met de belanghebbenden te bespreken. Dus: als je een evenement organiseert of mee organiseert: schrijf die datum alvast in je agenda: 16 januari 19.30 in Hotel De Lindeboom.

In het kader van de samenwerking met onder andere ZZP Texel deel ik jullie alvast nog een datum mee: op dinsdag 11 maart organiseert de gemeente in samenwerking met TOP, Horeca Nederland afd Texel en ZZP Texel een avond over de bijzondere bijstand, het Ondernemersdossier en Loonbeslaglegging. Dat zijn actuele onderwerpen; de gemeente heeft op dit moment een pilot lopen met horeca ondernemers en we kunnen ons voorstellen dat er veel interesse is om deze avond mee te maken. Dus 11 maart: 19.00 in het gebouw van de gemeentewerf [nabericht: deze bijeenkomst verschuift op verzoek van de gemeente naar de herfst).

Betrokkenheid versterken we met z’n allen, denk ik. Wij maken nieuwsbrieven en nieuwsberichten, in de hoop en de veronderstelling dat jullie ze lezen. We zetten nieuwsberichten en agenda items op de website. En als je het werk doet wat ik doe verzamel je informatie, meningen en standpunten die we zoveel mogelijk proberen te delen. Veel leden reageren op die berichtgeving, twitteren, facebooken of mailen. En sommige van jullie maken ook gebruik van de door ons verzamelde kennis. Ik nodig jullie uit om dat dit jaar nog meer te doen dan voorheen. Hoe hoger de betrokkenheid, hoe intensiever de communicatie, des te beter het bestuur en ik jullie mening kunnen vertegenwoordigen. Alleen door het gesprek met jullie weten de bestuursleden en ik of we op de goede weg zijn en de gewenste resultaten behalen. Zorg dat je als lid gebruik maakt van TOP; geef je mening, zeg wat beter kan en help op die manier mee de doelstellingen te realiseren!

Ik wens jullie allemaal een heel succesvol jaar toe en geef het woord graag aan jullie voorzitter voor dit jaar: Arjen van Diepen.

Michel Gregoire

Manager TOP

Ondernemer uitgelicht

Twitter