Bericht manager 2012

Nieuwsbrief September 2012:

"Ik heb gehoord dat velen van u een druk hoogseizoen hebben gehad. Zo waren de voortekenen niet, maar de VVV cijfers geven wel een goed boekingsniveau weer in deze periode. Misschien hebben het goede weer van augustus en de gouden plak van Dorian bijgedragen aan het boekingsniveau. En vergeet de effecten van Texel Airshow niet; dit evenement heeft veel aandacht voor Texel gegenereerd! Ik heb gehoord dat velen van u een druk hoogseizoen hebben gehad. Zo waren de voortekenen niet, maar de VVV cijfers geven wel een goed boekingsniveau weer in deze periode. Misschien hebben het goede weer van augustus en de gouden plak van Dorian bijgedragen aan het boekingsniveau. En vergeet de effecten van Texel Airshow niet; dit evenement heeft veel aandacht voor Texel gegenereerd!
Clara Jonker (secretariaat) en ik hebben het ook druk gehad. De nieuwe website is bijna klaar en dat geeft meer mogelijkheden om u goed te informeren en u naar uw mening te vragen. Gelukkig geven velen van u mij gevraagd en ongevraagd hun mening en adviezen. Blijf dat doen, want ook voor mij is het soms zoeken naar de juiste vorm en inhoud.
Er lopen inmiddels veel dossiers waarin we uw stem duidelijk laten doorklinken. Bijvoorbeeld in het beheerplan Natura 2000. In November organiseren we een informatie avond over de relatie tussen natuur en (gastvrijheids) economie! Het havenproject Oudeschild wordt binnenkort opgestart; een belangrijk dossier, want Oudeschild herbergt grote economische activiteit en toeristische waarde! Op 2 en 3 oktober komt een delegatie van ongeveer 50 ondernemers uit Goeree-Overflakkee op Texel kijken om te leren van het Toeristisch Succes alhier! TOP verzorgt een presentatie. Ik hoop u op 4 oktober tijdens de jaarvergadering te mogen begroeten!"
 
Michel Gregoire
Manager TOP

Ondernemer uitgelicht

Twitter