"Behoud ruimte voor ondernemers om te blijven pionieren"

"We moeten op Texel de eigen identiteit van de dorpen versterken in plaats van afvlakken. Daar bedoel ik mee dat het geen zin heeft als we in alle dorpen hetzelfde gaan doen." Aan het woord Arjen van Diepen, voorzitter van de sectie Detailhandel van het Texels Ondernemers Platform (TOP).

Volgens Van Diepen heeft ieder dorp zijn eigen kracht en moet dat ook zo blijven. "Als je ziet dat er op een gegeven moment per week twaalf markten zijn, waar voor het grootste deel dezelfde kramen staan, moet je je afvragen of dat van toegevoegde waarde is. Als je iets nieuws bedenkt, moet je van tevoren bedenken of het er niet al is. Een mooi voorbeeld van een succesvolle ontwikkeling is in mijn ogen De Cocksdorp. Met het project 'Waterrijke perspectieven' hebben ze iets dat andere dorpen niet hebben. Als mensen op Texel lekker een middagje willen shoppen gaan ze naar Den Burg of De Koog, waarbij elk dorp haar eigen specifieke winkel- en horecaaanbod heeft. je hoeft dat dus niet te kopiëren in een ander dorp. In Oosterend of Den Hoorn zoekt men dan weer de rust en kan men genieten van het authentieke van die dorpen. Door een eigen identiteit per dorp, versterk je het merk Texel als geheel."

Bestuurlijke vernieuwing

Om stappen te kunnen maken zoekt TOP naar een sterke samenwerking met bijvoorbeeld de ondernemersverenigingen van de verschillende dorpen. "Een beetje vernieuwing kan absoluut geen kwaad. Frisse ideeën zijn gewenst. Het zou mooi zijn als we er in de sectie detailhandel jonge ondernemers bij krijgen. Maar ik snap ook dat jonge ondernemers vaak andere dingen aan hun hoofd hebben. Ze zijn net gestart met hun bedrijf en hebben in veel gevallen hun eerste kind. Daar hebben ze dan hun handen al vol aan. Maar laat duidelijk zijn dat wij open staan voor vernieuwing en dat we hopen dat mensen zich bij ons melden", stelt Van Diepen.

"Er zijn altijd aandachtspunten"

Rob Vos, vicevoorzitter van TOP sluit zich hier bij aan. "Het gaat hartstikke goed met Texel, al zijn er altijd aandachtspunten. Zo kunnen retail, landbouw en horeca elkaar nog beter versterken. Wat lokaal verkocht wordt, moet je ook lokaal kunnen eten. Ik zeg niet dat dit niet gebeurt, maar het kan nog beter. Bij TOP zetten we ons in voor de ondernemer, waarbij we wel moeten kijken naar de sectie-indeling. Als je het hebt over de kleine ambachtslieden zit iemand uit de installatietechniek nou in dezelfde sectie als een fotograaf. Wat hebben die uiteindelijk gemeen? Daar moet je over nadenken als TOP; dit jaar staat in het teken van bestuurlijke vernieuwing en er zijn dus verbeteringen op komst. Je merkt nu dat sommige leden, of potentiële leden echt specifieke wensen hebben, willen ze het lidmaatschap ook echt kunnen waarderen. Mooi dat dit gezegd wordt; uiteindelijk wil je met zijn allen sterk staan. Met negenhonderd leden zijn we een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente." Verder wil TOP volgens Vos ook kijken hoe er activiteiten georganiseerd kunnen worden, die beter aansluiten bij wensen van de leden. Zo start op 13 maart de eerste 'Week van de ondernemer'. Aanwezigen krijgen een evenement voorgeschoteld met workshops, paneldiscussie en gerenommeerde sprekers.

Beperk ondernemers niet teveel met regeltjes

Als Vos om zich heen kijkt, ziet hij genoeg mogelijkheden. "Ik zie het liefst nog wat meer van die ijsbaantjes die zo maar ontstaan", doelt hij op een groep mannen in De Koog en Den Burg die niet bleven afwachten tot er wat gebeurde, maar gewoon aan de slag ging. "Het werd omschreven als 'een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid'. Hoe je het ook noemt, er werd actie ondernomen. Een van de Texelprincipes is 'blijf pionieren'. Maar dan moet de gemeente ook zorgen dat dit mogelijk blijft en niet alles tot in het oneindige vastleggen met regels. Ik snap heel goed dat er regels moeten zijn, maar beperk (jonge) ondernemers niet teveel in hun ruimte om te ontwikkelen."

De ruimte voor ontwikkeling houdt volgens Vos overigens niet in dat je maar zonder idee nieuwe ondernemingen uit de grond moet stampen. "Je moet kijken waar ruimte voor is. Wat kan er nog bij? Waar versterkt het elkaar?" Arjen van Diepen zegt hierover: "Je moet er met z'n allen de schouders onder zetten om als Texel succesvol te blijven, dit geldt ook voor TOP. De vereniging is zo sterk als de leden hem maken. Het is een spannend jaar, waarbij de bestuurlijke vernieuwing echt een speerpunt is." Maar verjonging moet toch geen doel op zich zijn? "Natuurlijk niet. Dossierkennis is ook erg belangrijk. Daarom is denk ik ook niemand blij met het vertrek van Michel (Gregoire, manager van TOP red.), al begrijpen wij ook wel dat het voor hem een keer mooi geweest is. Hij heeft dit jaren naast zijn eigen bedrijf gedaan. Die man heeft zoveel goed werk verricht. Nee, het gaat niet alleen om verjonging. Maar vaak komen met verjonging ook frisse ideeën. Er zijn jonge ondernemers genoeg die geweldig werk leveren."

Op zoek naar jonge bestuurders

Michel Gregoire geeft aan dat de bestuursvernieuwing uiteraard niet alleen geldt voor de sectie detailhandel. "We gaan kritisch kijken naar de sectie-indeling om die nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de leden. Op dit moment hebben we tien leden en ik kan de kritiek die we soms krijgen 'dat we bestuurlijk een old-boys network zijn' wel begrijpen. Maar we zien graag jonge aanwas. Door kritisch met elkaar te discussiëren komen we toch met zijn allen verder. Naast de ondernemers zijn er bijvoorbeeld ook de Texelaars uit de Bestuursklas die gefaciliteerd is door de TESO en de Rabobank. Ook daar zit een aantal frisse ondernemers tussen. Mensen kunnen zich altijd bij mij melden, of bij de voorzitter van hun sectie."

Ondernemer uitgelicht

Twitter