Behandeling Bestemmingsplan: Kunnen logiesbedrijven in Oudeschild aangeven hoeveel bedden ze willen exploiteren?

Nadat het bestemmingsplan Oudeschild in de raadsvergadering van 18 februari jl. behandeld was, hebben meerdere logiesverstrekkers vragen gesteld over het feit dat sommige logiesbedrijven uit Oudeschild een jaar de tijd krijgen om aan te geven hoeveel extra toeristische slaapplaatsen men nodig denkt te hebben. Waarvan is hier sprake? Mogen sommige bedrijven zomaar aangeven hoeveel bedden men wil exploiteren? Is dit het einde van een aantal regels en is hier sprake van rechtsongelijkheid?

 

TOP was bij de raadsvergaderingen en hieronder staat wat er werkelijk aan de hand is:

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Oudeschild is het volgende dilemma ontstaan: een aantal horecabedrijven had in het oude bestemmingsplan een ONBEPERKT aantal bedden bestemd gekregen (niemand schijnt te weten waarom); een unieke situatie die verder nergens op Texel voorkomt. De wethouder vond dit onwenselijk (juridisch niet meer mogelijk en conflicterend met bestaand beleid (o.a. nota Mooi Texel, meer toekomst); de oplossing volgens hem was het HUIDIG AANTAL bedden van deze panden te bestemmen. Dat ging de raad te ver. Het betreft gemengde bedrijven; wat nu horeca is mag bestemmingsplantechnisch ook logies zijn bij de betreffende bedrijven. Die rechten mag men niet verliezen. Daarom hebben diverse fracties (later gesteund door alle partijen) een amendement ingediend om het bestemmen op basis van huidig aantal bedden ongedaan te maken. Om de bestemmingsplannensystematiek in andere plannen (Buitengebied en De Koog) niet te doorkruisen heeft men de volgende oplossing bedacht: de betreffende bedrijven mogen uitrekenen hoeveel bedden in de HUIDIGE opstal passen, gemeten naar huidige maatstaven van bouwvolume en exploitatie. Verder moet zo'n fictieve exploitatie aan alle andere eisen van ruimtelijke ordening voldoen (zoals parkeerplaatsen etc). Als dit passend is binnen de regels wordt het op die manier bestemd en is het verlies van rechten beperkt en bestemmingsplantechnisch goed geregeld.
 
Concreet betekent dit dat bijv. Havenzicht mag uitrekenen hoeveel hotelkamers (naar huidige bouwmaatstaven) men in het restaurantgedeelte zou kunnen bouwen (incl parkeerruimte etc). Dat wordt dan bestemd en de bestemming 'onbeperkt aantal bedden' vervalt dan.
 
Probleem was dat de betreffende ondernemers op het moment dat dit had gemoeten, geen zienswijzen hebben ingediend hierover. De raad wilde de oplossing van de wethouder niet accepteren en door het amendement wordt de ondernemers nu een passende oplossing in het vooruitzicht gesteld. Daarmee kon het bestemmingsplan worden goedgekeurd, wat weer belangrijk is voor de plannen van andere ondernemers. Als de betreffende horecaondernemers het oneens zijn met deze oplossing, kunnen ze alsnog naar de Raad van State, zonder dat ze het bestemmingsplan blokkeren.
 
De beraadslagingen, vergaderstukken en verslagen zijn terug te vinden op de website van de Gemeente of via Ibabs.eu, log in met: Texel - burger - burger. Mocht iemand vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met de Manager Ledenorganisatie van TOP (Michel Gregoire) of met een van de bestuursleden.

Ondernemer uitgelicht

Twitter