Begrip voor algemeen belang

"Er is zo enorm hard gewerkt en het is geweldig dat alle neuzen nu dezelfde kant op staan. Mensen hebben zich wel eens afgevraagd of er echt wel wat gebeurde, maar er is achter de schermen heel veel werk verzet in De Koog", vertelt Michel Gregoire nadat vorige week het convenant met daarin de afspraken over het wensbeeld voor De Koog zijn ondertekend.

De uitgebreide lijst met wel zestig punten werd ondertekend door TOP, ondernemersvereniging Koog aan Zee, de verenigde exploitanten, dorpscommissie en de gemeente. "het is dus breedgedragen. Speciale dank gaat er uit naar Reinier van der Veen. Die heeft zo hard gewerkt om de ondernemers op één lijn te krijgen. Dat is gelukt en nu is het tijd om te gaan oogsten." De eerste resultaten zijn overigens al zichtbaar. Het aantal reclameborden is flink afgenomen, schuttingen zijn opgeknapt en de eerste ondernemers hebben al flink aan de winkel gewerkt. "We kregen dit jaar al feedback van toeristen die het straatbeeld al een stuk rustiger vinden. En we zijn nog lang niet klaar. We gaan nu door", stelt Ruurd Eijzinga die namens de dorpscommissie in de werkgroep van Planet De Koog zit.

Om extra snelheid in het geheel te brengen, geeft de gemeente de ondernemers een steuntje in de rug middels een zogenoemde investeringssubsidie van maximaal €10.000,- per ondernemer. Een beslissing die Sterk Texel en Texels Belang in het verkeerde keelgat schoot. "De Cocksdorp is opgeknapt en ook Den Burg heeft steun gehad. Daar gaan sommige partijen soms wat te gemakkelijk omheen en dan vragen ze zich af waarom De Koog financieel ondersteund wordt. Ik zeg het hier toch maar even: dat dorp brengt de helft van alle toeristenbelasting op en twee derde van alle precario. Hoe het in De Koog economisch gaat is belangrijk voor het hele eiland en dat is de reden dat we daar vanuit Top ook zo bij betrokken zijn", vervolgt Gregoire.

 De komende periode gaat er meer van het werk zichtbaar zijn. Zo wordt begin volgend jaar gehandhaafd om excessen terug te dringen en gaat er gestart worden met het werk aan 'De Kop van Zuid' (Brink, Nikadel). "De juiste mensen zitten nu op de juiste plaats en we gaan nu meters maken. In andere dorpen kijken ze wel eens jaloers hoe eensgezind wij in De Koog nu zijn. Iedereen begrijpt hier dat het algemene belang boven het eigen belang gaat voor de toekomst van De Koog", besluit Van der Veen.

Ondernemer uitgelicht

Twitter