Bedrijfs Ontbijtclub Texel (BOT)

David Tijssen en Maarten-Jeroen den Boer nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het nieuwe initiatief: de Bedrijfs Ontbijtclub Texel (BOT). Het initiatief komt voort uit de Lionsclub Texel.

 

Ontbijten met een missie!

De Bedrijfs Ontbijtclub Texel (BOT) is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen op Texel. Behalve een lekker ontbijt en een stuk gezelligheid op de vroege ochtend, bieden de ontbijtbijeenkomsten de ideale mogelijkheid tot het leggen van contacten. Voor € 250 per jaar krijgt u tien maal per jaar een uitnodiging om op een steeds andere locatie te ontbijten met ondernemers van ons eiland. De ontbijtbijeenkomsten bieden u de kans uw netwerk uit te breiden en eventueel een kijkje te nemen achter de schermen bij andere deelnemende bedrijven. De lidmaatschapsopbrengsten komen geheel ten goede aan een Texels goed doel, 100% MVO dus! Het goede doel voor het jaar 2014-2015 is de Stichting Hospice Texel.  

Data en deelname

Het ontbijt vindt elke tweede woensdag van de maand plaats van 8.00 tot 9.00 uur, voor het eerst op 12 november a.s.  Dankzij dit handige tijdstip hoeft u nauwelijks kostbare werktijd op te offeren. Als lid ontvangt u tijdig een uitnodiging voor het maandelijkse ontbijt. Het enige wat u hoeft te doen is aan te geven of u die maand aanwezig bent. Deelname is uiteraard niet verplicht, een vervanger uit uw organisatie is altijd welkom. Verder bestaat de mogelijkheid om een relatie als introducé mee te nemen, wat de dynamische samenstelling van de club waarborgt. Een introducé mag (na vooraf aanmelden) een keer kosteloos kennismaken met de club en het streven is uiteraard om hem of haar als lid voor de club te werven.

Het goede doel: Stichting Hospice Texel    

Het hospice op Texel wil een gastvrije plek bieden aan mensen in de terminale fase van hun leven, als zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het hospice staan aandacht en zorg voor de gast en zijn of haar naasten centraal. Het hospice staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing. Voorop staat het respect voor de eigen wensen en verlangens van iedere gast, en zijn of haar naasten. Het hospice is kleinschalig, zodat het karakter van een bijna-thuis-huis goed behouden blijft. Vrijwilligers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces, maar de beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, terwijl de eigen huisarts de eindverantwoordelijke medicus blijft. In het hospice wordt hulp geboden door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten op Texel en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Te gast bij uw bedrijf?

De Bedrijfs Ontbijtclub Texel (BOT) vindt maandelijks op wisselende locaties plaats. De leden verzorgen en sponsoren bij toerbeurt het ontbijt. Vindt u, als lid, het leuk om een ontbijtbijeenkomst te organiseren bij uw eigen bedrijf of op locatie? Meld dit dan bij de stuurgroep van de BOT middels een e-mail aan dcutijssen@gmail.com of maartenjeroendenboer@gmail.com. Uiteraard krijgt u als gastheer/gastvrouw de mogelijkheid uw bedrijf kort te presenteren. 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor de BOT door de gevraagde gegevens onderaan het bijgesloten formulier in te vullen en aan ons te retourneren, bij voorkeur via de mail. U ontvangt dan als bevestiging een lidmaatschapsfactuur voor het jaar 2014 / 2015. De financiële afwikkeling loopt via de bankrekening van de Lions-fondsverweringscommissie.

Tot slot

Wij hopen op een succesvolle start van de Bedrijfs Ontbijtclub Texel (BOT) en maken graag kennis met u op woensdag 12 november a.s.
 
1e bijeenkomst van de Bedrijfs Ontbijtclub Texel

woensdag 12 november 2014
verzamelen 7:45 uur
start ontbijt 8:00 uur
eindtijd 9:00 uur
Locatie: Nesweg 27, 1794 GC, Oosterend.
Gastheer: IFC Forensics (Maarten-Jeroen den Boer)
 
Met vriendelijke groet,
   
David Tijssen (dcutijssen@gmail.com 06-50623299) en
Maarten-Jeroen den Boer (maarenjeroendenboer@gmail.com 06-50528718

Ondernemer uitgelicht

Twitter