B&B regeling

De Gemeenteraad heeft het beleid voor logies met ontbijt vastgesteld voor die situaties waar sprake is van meer dan het formeel toegestane aantal personen of kamers (6 personen in maximaal 3 kamers).

In de Texelse Courant van vrijdag 2 mei worden verstrekkers van logies met ontbijt uitgenodigd zich te melden. Dit kan door middel van een meldingsformulier dat op de website van de gemeente geplaatst is. Informatie over deze regeling en het aanmeldingsformulier zijn ook in deze mail opgenomen.

Als u vragen hebt over de regeling en/of hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact met de gemeente opnemen; de heer J. Broekmans is de behandelend ambtenaar. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen aan het bestuur van de sectie KLV; secretaris Marga Harinck behandelt deze zaken. Ook kunt u met Michel Gregoire contact opnemen per email of telefonisch op 06-83252960.

Ondernemer uitgelicht

Twitter