Andere opzet PEO

Elk halfjaar heeft TOP een Periodiek Economisch Overleg (PEO) met de gemeente Texel waarbij college, ambtenaren en raadsleden met TOP bestuursleden in gesprek gaan. De betrokkenen hebben behoefte aan een andere opzet van dit overleg,

waarbij thema-gewijs wordt ingezoomd op actuele onderwerpen met een meer inhoudelijke discussie dan nu het geval is. Het PEO dat was gepland op woensdag 19 november 2014 komt te vervallen en er wordt nu eerst bekeken hoe er meer inhoud aan het overleg gegeven kan worden. De verslagen van de eerdere PEO's zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van deze website. 

Ondernemer uitgelicht

Twitter