Leader zoekt ambassadeurs

Leader 2014-2020
De Plaatselijke Groep leader Kop van Noord-Holland en Texel werkt aan een Ontwikkelingsplan voor 2014 tot 2020 in nauw overleg met de gemeenten, provincie en andere betrokkenen. Er wordt afgestemd met andere programma's en beleid, zoals 'de Kop Werkt' en programmaboards, zoals de Energy Board, Agriboard en Leisureboard. Hoofdthema's die in ieder geval een plek krijgen in het Ontwikkelingsplan zijn 'Healthy Ageing' en 'Biobased Economy'.
 
De Plaatselijke Groep zoekt enthousiaste mensen die in het nieuwe programma een rol willen spelen als lid van de Plaatstelijke Groep of als ambassadeur van Leader. Als ambassadeur werk je mee aan het ontwikkelen en samenbrengen van nieuwe innovatieve projecten in brainstormbijeenkomsten. Leden van de Plaatselijke Groep hebben daarnaast ook een rol in beoordeling en advisering van projecten. Heb je een groot netwerk en hart voor de regio Kop van Noord-Holland, en lijkt het je leuk om bij te dragen aan de regionale ontwikkeling van de regio? Neem dan contact op met het projectbureau van de Leader groep via leader@nhn.nl.
 
Het Leader programma benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland van de Kop van Noord-Holland te ontwikkelen en leefbaar te houden. Hier vindt u meer nieuws.

Ondernemer uitgelicht

Twitter