ALV van TOP gemist?

Het was ouderwets gezellig op de ledenvergadering van TOP donderdagavond. Kon u niet komen? Hier vindt u een korte samenvatting.

Het bestuur bedankte Albert Huisman, die dit jaar is afgezwaaid als bestuurslid van TOP en voorzitter van de KLV, voor zijn jarenlange inzet voor de Texelse ondernemers. Bij de presentatie van het financieel verslag door de penningmeester (zie besloten ledengedeelte voor de presentatie) bleek dat de inkomsten in 2013 iets stegen terwijl de kosten daalden. Dat leidde tot een prachtig resultaat. Omdat ook de vooruitzichten voor 2014 en 2015 redelijk gunstig zijn, heeft TOP besloten om de contributie in 2015 NIET te verhogen. Michel lichtte de stand van zaken bij TOP toe. Hij vertelde hoe TOP vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met onverwachte situaties waar nog niemand zich in heeft verdiept maar die wel grote economische gevolgen hebben. TOP probeert goed vinger aan de pols te houden, zodat er meteen actie ondernomen kan worden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Het is daarvoor wel belangrijk dat iedereen zijn weg naar TOP weet te vinden. TOP werkt op dit moment aan een communicatieplan, zodat volgend jaar geen enkele Texelaar meer kan vragen wat TOP nu eigenlijk doet!

Wouter de Waal vertelde vervolgens dat het goed gaat met de VVV. In een tijd dat internetboekingen sterk toenemen zijn de inkomsten uit boekingen bij de VVV met tien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dat was ook al een goed jaar. Meer inkomsten leiden tot meer media inzet, het promotiebudget is met 14,5% gestegen. Wouter: "Van elke euro die we krijgen van u als ondernemer, van TESO en van de gemeente, maken we er drie. Dat is natuurlijk heel leuk, maar het is absoluut waar dat dit zonder de bijdrage van u nooit had gekund! Dank u wel."

TOP gaf het woord aan Ina Schrama, die de plannen voor Texel 600 jaar stad toelichtte. "Vier het met ons!" is de slogan. En het moet gezegd worden: de stichting maakt het wel heel makkelijk om bij de geplande festiviteiten aan te sluiten, de gasten te betrekken en zo meerwaarde te creëren voor het nieuwe seizoen. Op de website www.texel600jaarstad.nlvindt u een toolkit om uw website aan het thema aan te passen. Als sponsor krijgt u een vlag met het logo. Bedenkt u een arrangement of leuke actie die aansluit bij het thema, dan kunt u dat op de website onder de aandacht brengen. Er komt op veler verzoek een mini wampex voor gasten. Zeg het voort! En natuurlijk kunt u het feest ook sponsoren.

Sponsors zijn ook nog van harte welkom bij Struûn Texel. Vrijdag 21 november gaat de tweede editie van start. Bent u er ook weer bij? 

Na de pauze gaf Feike Cats een bijzonder inspirerende presentatie over Klanthousiasme. Zijn tips vindt u zo snel mogelijk op onze website.  Of bestel gewoon zijn boek! Feike Cats heeft alle ondernemers en zelfs raadsleden op een andere manier naar hun werk laten kijken; daar kunt ook u zeker uw voordeel mee doen. "De kansen liggen voor het oprapen. Bent u bereid om er voor te bukken? Dat is de vraag."

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter