Als het even wat minder gaat

Zelfstandige ondernemers kunnen ondersteuning krijgen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit wilt niet zeggen dat een lening via de Bbz altijd de beste oplossing voor de ondernemer is.

Wie kan een Bbz-uitkering aanvragen?

 1.     Startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering;
 2.     Gevestigde zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen;
 3.     Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar, of jonger dan de AOW-leeftijd ) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 4.     Zelfstandigen die hun niet-levensvatbare bedrijf willen beëindigen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Als starter of zelfstandige met tijdelijke financiële problemen komt u in aanmerking als:
 1.     Het bedrijf na bijstandsverlening levensvatbaar is;
 2.     U aan eventuele vestigingseisen voldoet;
 3.     U minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt;
 4.     Hulp via een bank- of borgstellingsfonds niet meer mogelijk is.
Als gevestigde zelfstandige van 55 jaar en ouder, of jonger dan de AOW-leeftijd komt u in aanmerking als:
 1.     Uw inkomen uit bedrijf of beroep eventueel aangevuld met andere inkomsten beneden de bijstandsnorm blijft;
 2.     U voorafgaand aan uw aanvraag minstens 10 jaar achter elkaar bij een bedrijf in dienst was/zelfstandig een beroep uitoefende;
 3.     Uw bruto inkomen uit uw onderneming gemiddeld minstens € 7.511 (2013) per boekjaar is.

Als u als gevestigde zelfstandige uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is, is het ook mogelijk om een beroep te doen op het Bbz.

Meer informatie over regelingen voor zelfstandigen (startend, boven de 55 en gewoon zelfstandig) heeft het Zelfstandigenloket Alkmaar, een samenwerkingsverband met 15 gemeenten, waaronder ook Texel.

Soms ook NIET de beste oplossing

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord geeft in de nieuwsbrief van februari de volgende voorbeelden van situaties waarin een beroep op de regelingen niet de beste oplossing is:

Een ondernemer doet een beroep op de Bbz en vraagt kapitaal aan voor de voortzetting van zijn onderneming. Een kapitaal vanuit de Bbz is een rentedragende lening (8%). Soms is dit een goede oplossing wanneer het bedrijf levensvatbaar is en de bank geen lening wilt verstrekken. Soms zijn er andere oplossingen voor handen. De consulent Bbz constateerde dat de ondernemer erg hoge privé lasten had, waaronder vooral de lasten van een dure koopwoning. In economisch betere tijden waren deze lasten goed te dragen, sinds de crisis niet meer. Met lagere vaste lasten zou de ondernemer goed rondmoeten kunnen komen.
De consulent Bbz stuurt een adviseur naar de ondernemer die de financiële situatie heeft bekeken. De adviseur komt tot dezelfde conclusie, de vaste lasten zijn te hoog. Dit is het zetje wat de ondernemer nodig heeft. Hij stapt direct naar een makelaar om zo snel mogelijk het veel te dure huis te verkopen. Wanneer de ondernemer verhuist naar een goedkope woning, kan het bedrijf vanuit een veilige startpositie voortzetten en hoeft de ondernemer  niets bij te lenen.
De ondernemer is erg opgelucht dat hij geen Bbz-lening krijgt; dit zou betekenen dat hij er een schuld bij krijgt die hij helemaal niet kan aflossen. Wanneer iemand zich meld voor schuldhulpverlening wil dat niet zeggen dat er altijd een zwaar en lang traject wordt opgestart. Soms is een advies voldoende:
De consulenten schuldhulpverlening spreken een cliënt die met de handen in het haar zit en niet rond kan komen. Financieel houdt de cliënt op dit moment weinig over, zo weinig dat ze in aanmerking komt voor een voedselpakket van de voedselbank. Dit wordt eerst geregeld. Samen met de cliënt hebben de consulenten het budget bekeken en op negen punten advies kunnen geven, waardoor de cliënt zelf de financiële situatie kan verbeteren. Hiermee kan de druk wat van de ketel afgehaald worden. Wanneer de cliënt bezuinigt op telefonie en internet, haar deelname aan loterijen opzegt en de auto verkoopt (omdat deze niet nodig is voor werk), kan ze een stuk beter rondkomen. De cliënt vertrekt met een  opgelucht  gevoel.  Met  wat  advies  en  ondersteuning  kan  ze  nu  zelf  zelfstandig stappen zetten om haar financiële situatie te verbeteren.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter