Algemene ledenvergadering TOP uitgesteld

Beste leden, De Algemene Ledenvergadering van TOP die gepland was voor donderdag as. (18 november) wordt uitgesteld. Het TOP bestuur is van mening dat de hoofddoelstelling van deze jaarvergadering, het gezellig samenzijn, onder de huidige omstandigheden, niet goed georganiseerd kan worden. Een aantal leden had ook al aangegeven het verstandig te vinden om de vergadering uit te stellen. 

Op dit moment wordt gezocht naar een alternatieve datum; mogelijkerwijs kan de ALV gehouden worden voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die deze keer gehouden zal worden op 10 januari 2022! Ons advies: zet het alvast in uw agenda’s. 

We zullen op hele korte termijn met een ’TOP-pagina’ komen om jullie te informeren over een aantal zaken die we in de jaarvergadering bekend zouden maken; en uiteraard houden we je via de TOP mail op de hoogte van het plannen van de nieuwe vergadering!

We wensen iedereen een succesvolle periode naar het jaareinde toe en hopen natuurlijk dat de beperkende maatregelen tot resultaat leiden en geen onherstelbare schade opleveren. In dat kader blijven we ons sterk maken voor steunmaatregelen en verruiming van exploitatiemogelijkheden voor wie dit nodig heeft!

Namens het TOP Bestuur,

Michel Gregoire, Manager 

Ondernemer uitgelicht

Twitter