Geen contributieverhoging in 2014

De contributie wordt in 2014 niet verhoogd en Michel Gregoire blijft nog drie jaar aan als ledenmanager van TOP. Daarmee begon de tweede algemene ledenvergadering van TOP die gisteravond plaatsvond. De bijeenkomst werd goed bezocht. Er waren 84 leden aanwezig en een twintigtal gasten en genodigden.

TOP heeft in 2012 de volledige promotiebijdrage aan VVV Texel kunnen afdragen. Ook voor 2013 lijkt dat te lukken. Daarom is er besloten om de contributie voor 2014 niet te verhogen en ook niet te indexeren. Michel Gregoire is door het bestuur gevraagd nog drie jaar aan te blijven als ledenmanager van TOP. Er werd voorgesteld om de kascommissie op te heffen, omdat er ook al een samenstellingsverklaring door de accountant afgegeven wordt, conform de statuten. Dat voorstel is ingetrokken omdat niet alle leden het hier mee eens waren. De kascommissie bestaat volgend jaar uit Astrid van der Vis en Robert de Jong. Ook bedankte het TOP bestuur nadrukkelijk Rob Teisman (bestuurslid van TOP en daarvoor TVL en voorzitter van de sectie THV van 2005 tot en met 2012). Na de pauze presenteerde Struûn Texel zijn plannen. Wethouder Hennie Huisman kondigde in haar presentatie over de economische waarde van sport de oprichting aan van een evenementendeks. Haar presentatie werd gevolgd door een kennismaking met Fred Remmerts en coach Craig Montvidas van het nationale dames softbalteam. Zowel van Struûn Texel als van het softbalteam zult u de komende tijd meer horen via TOP en in de Texelse media! De avond werd afgesloten met een spetterende presentatie van de Helderse wethouder Kees Visser, over winkelen. Hier vindt u meer informatie over de ledenvergadering.

Ondernemer uitgelicht

Twitter