Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Hier vindt u de uitslagen per partij en de stemmen per kandidaat:

Gemeenteraadsverkiezing 2014 - uitslag

Gemeenteraadsverkiezing 2014 - stemmen per kandidaat

Wat is voor ondernemers van belang de komende vier jaar? Hieronder zet MKB Nederland algemene ondernemersbelangen voor u op een rij. Want ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. Alleen dan kunnen ze zorgen voor de ontwikkeling van de regionale economie en groei van de werkgelegenheid. 1. Zet een rem op lokale lasten
MKB Nederland roept gemeenten op om ondernemersbelastingen in toom te houden. Verhogingen van de lokale lasten moeten niet boven de inflatie uitstijgen (micronorm). Speciale aandacht vraagt MKB Nederland voor de OZB niet-woningen en bouwleges.

2. Zorg voor een vitale binnenstad. Dring winkelleegstand terug
MKB Nederland roept gemeenten op om in overleg met ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed een actieprogramma aanpak winkelleegstand te ontwikkelen. Leegstand is schadelijk voor de wijkeconomie en tast de leefbaarheid aan. De gemeente Texel is zich hiervan bewust en heeft een convenant met TOP gesloten. De community Detailhandel gaat binnenkort van start om hier vanuit TOP mee aan de slag te gaan. 3. Schrap onnodige vergunningen
MKB-Nederland roept gemeenten op om onnodige regels te schrappen. MKB-Nederland en de VNG hebben een lijst met 19 regels afgesproken die op lokaal niveau afgeschaft zouden moeten worden. 4. Ontzorg werkgevers bij re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Werkgevers moeten worden ontzorgd als het gaat om begeleiding. Als de gemeente mensen effectief aan het werk wil krijgen moet ze beter inzichtelijk maken welke mogelijkheden zij daadwerkelijk hebben om aan het arbeidsproces deel te nemen: competenties, opleiding, ervaring, enz. 5. Besteed mkb-vriendelijk aan & betaal op tijd
Het MKB moet aantoonbaar meer zaken kunnen doen met de gemeente. Eerlijke kans  bij aanbestedingen. Gemeente moet binnen 30 dagen betalen. Op Texel wordt in het aanbestedingsbeleid extra aandacht besteed aan lokaal aanbesteden. 6. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
MKB Nederland roept gemeenten op om alleen een ondernemersfonds in te stellen als de ondernemers dat wensen. Een ondernemersfonds is een middel en nooit een doel op zich en begint altijd met de vraag welke doelen en activiteiten ondernemers en gemeente met elkaar willen realiseren. Voorkom ongefundeerde lastenverzwaringen. 7. Beperk en compenseer schade bij openbare werken
Zorg voor goede afspraken met alle betrokken ondernemers. Daarbij is het van belang om goed af te stemmen voorafgaand aan de werkzaamheden, maar ook zeker tijdens de uitvoering en na afloop. Overleg is het sleutelwoord. 8. Behoud investeringsruimte voor bouw en woningmarkt
Voor de toekomstige leefbaarheid en (economische) ontwikkeling van een gemeente, moet er geïnvesteerd worden in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. 9. Veilig ondernemen voor en met het bedrijfsleven.
Ondernemers moeten kunnen rekenen op gemeente en politie in verlies door criminaliteit tot een absoluut minimum te helpen beperken. 10. Decentralisaties in de zorg
Bij de uitbreiding van de verantwoordelijkheden voor de zorg moeten gemeenten gebruik maken van de expertise van zorgaanbieders. Geef ondernemers de ruimte, stel zo beperkt mogelijk regels op bij de aanbesteding. Werk samen met andere gemeenten en zorgverzekeraars.

Dit zijn een heleboel onderwerpen. Wat vindt u op Texel van belang? Laat het ons weten

Ondernemer uitgelicht

Twitter