Marianne Langeveld: TOP-lid moreelmaatschappelijke verplichting

Zoals te lezen op de homepage van deze website, heeft TOP het vizier op de toekomst gericht. Maar waarom zou je eigenlijk TOP-lid worden en wat is de motivatie van leden om actief te worden in een sectiebestuur. We legden deze vraag voor aan een zestal leden die al actief zijn of actief willen worden. In de eerste aflevering Marianne Langeveld, eigenaresse van Hotel Texel in Eierland. In het bestuur vertegenwoordigt zij de Texelse Hotel Vereniging (THV).

Waarom ben je TOP-lid?

Wij zijn TOP-lid met onze bedrijven omdat wij het als een moreelmaatschappelijke verplichting zien voor de inwoners, ondernemers en gasten van ons eiland. Middels het lidmaatschap van TOP bundelen we krachten ten behoeve van de promotie van ons eiland (in welke vorm dan ook) en is er een steunpunt richting overheidsinstanties voor ons als ondernemer. Er is kennis uit verschillende sectoren en achtergronden welke een goede afspiegeling geven van dat wat leeft op het eiland hier mee kunnen ideeën of heet hangijzers in beweging worden gezet. 

 Waarom zit je in een TOP-bestuur of waarom zou je dat willen?

Als voorzitter van de Texelse Hotel Vereniging mag ik deelnemen aan het bestuur van TOP. Daar ik hier eerst iets terughoudend in was, merk ik dat de inspraak binnen het bestuur erg gewaardeerd wordt. Alleen met input kan er worden geacteerd en actie worden ondernomen.  Het bestuur dat opgebouwd is uit de verschillende sectievoorzitters kent een brede diversiteit in achtergronden en daarmee interessante dynamiek. Dit zorgt voor een evenwichtiger beeld van kwesties die spelen. Iedere sector kent zo haar belangen, soms staan deze lijnrecht tegen over elkaar. Om een verbinding te vinden moet je soms over je eigenschaduw stappen, het is erg waardevol om deel te nemen aan dit proces.

 Wat is volgens jou het belang van TOP?

TOP is een afspiegeling van ondernemend Texel. Als Texelaars zijn wij gezegend te mogen wonen, werken en recreëren in een woonomgeving als Texel. Het is heel makkelijk om de minder goede punten en de (toekomstige) gevaren van het eiland te benoemen en het is ook heel makkelijk om af te geven op dat wat de politiek of ondernemers op het eiland niet goed zouden doen. Dat de huizenprijzen te hoog zijn, er te veel gasten ons eiland bezoeken (omdat ze ook willen genieten van dat gene wat voor ons 'oh zo normaal' is), dat er te veel verkeer is, overlast van nieuwe vervoersmiddelen, beperkt openbaar vervoer of  het toetreden van 'overkantse' bedrijven die mee willen liften op het succes van het eiland, gecombineerd met geluiden dat sommige (Texelse) ondernemingen te groot groeien voor het eiland of alleen in eigenbelang denken en ga zo maar door. Als je dit alles dan misschien vindt, dan is het tijd om daar wat aan te doen. Dat gaat niet door in de (sociale) media opruiing te veroorzaken. Dat gaat wel door een stap naar voren te doen binnen je sectie, branchevereniging of politiek bestuur, krachten te bundelen, hoor en wederhoor te plegen en blikken te verbreden. Onder andere TOP biedt dit platform en kan samen met de ondernemers van Texel het verschil maken in de samenleving.  Want de samenleving, maken we samen.

Wat haal je er zelf uit? 

Misschien val ik in de herhaling wanneer ik zeg dat ik onwijs trots ben op ons eiland en hoe wij hier met elkaar mogen leven. Het is een voorrecht en niet vanzelfsprekend. Thema's als vergrijzing, leefbaarheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs zijn groot en complex en kennen niet een eenduidige oplossing. De discussies die hier over gevoerd worden binnen het TOP-bestuur zorgen voor een gebalanceerde en soms andere kijk op zaken. Persoonlijk denk ik graag in oplossingen en verbindingen en hou ik van schakelen en doorpakken. Echter leer ik dat directe actie niet altijd de juiste weg is om tot het beste resultaat te komen. Sommige stakeholders behoeven een langdurige innige massage alvorens flexibiliteit en te pas komt. Deze dynamiek vind ik erg interessant. Ik hoop dat wij met het bestuur een waardevolle bijdrage in mogen leveren aan een constante bewegende samenleving.

Ondernemer uitgelicht

Twitter