Ambachten

“Ook met individuele vragen kunnen leden bij ons terecht”

Toon Schoenmaker

De Ambachtensectie van TOP telt een veertigtal leden en Toon Schoenmaker (penningmeester) vertegenwoordigt hen in het elfkoppige bestuur. Hij runt al tientallen jaren  autoschadeherstel- en caravanonderhoudsbedrijf Schoenmaker Autoschade. “Het nut van lid zijn van TOP is simpel: samen bereik je meer dan alleen.” 

"Mijn werk vind ik sowieso mooi. Of het nu op Texel is of op het vaste land dat maakt mij niet zo veel uit. Het repareren van schades en perfect overspuiten van een auto is een prachtig ambacht”, aldus penningmeester en ambachtenvertegenwoordiger Toon Schoenmaker.

Simpel

“Waarom is het lidmaatschap van TOP belangrijk? Omdat je gezamenlijk meer bereikt dan alleen, zo simpel is het. Dat geldt ook voor het runnen van een bedrijf binnen zo’n afgebakend gebied als Texel.”

Schatbewaarder van TOP

“Ik ben naast vertegenwoordiger van de Ambachtensectie - dan moet je denken aan beroepen als timmerman of fietsenmaker – de penningmeester van TOP. In de middeleeuwen noemden ze deze functie ‘schatbewaarder’ Het is een uitdaging om de gelden van de vereniging zo goed mogelijk te beheren en de vereniging optimaal te laten functioneren.”

Individuele vragen

“We zijn niet alleen een collectief belangenbehartiger. Ondernemers kunnen ook met individuele vragen op het bestuur af stappen. Als één van ons het antwoord niet weet, dan gaan we binnen ons netwerk op zoek naar iemand die het antwoord wel weet.”

Sectiebestuur

Het sectiebestuur van de sectie Ambachten bestaat uit de volgende personen:

Leden van de sectie Ambachten