Protocol Omgaan met een gast met Corona
Dit protocol is bedoeld als intern document voor leden van HISWA-RECRON en geeft handvatten aan
die leden hoe kan worden omgegaan met gasten op het bedrijf die verschijnselen vertonen van een
coronabesmetting.
Voor meer info klik hier