Gemeente regels openstelling van terrassen

Bericht van de Gemeente Texel:

Sinds 28 april mogen de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. De opening geldt momenteel alleen voor buitenterrassen. Onder een buitenterras wordt verstaan: een terras dat open is aan de bovenzijde of aan drie zijden, in de buitenlucht. Volledig overkapte en afgedichte terrassen zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor serres.

Wij krijgen veel vragen van horecaondernemers. Alle informatie en de voorwaarden die gelden vind je op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-opening-buitenterrassen-eet-en-drinkgelegenheden.

Handreiking tot handhaving versoepelingen stap 1 van het openingsplan

Het kabinet heeft aangegeven dat een eerste stap in het versoepelen van de maatregelen kan worden gezet. Met ingang van 28 april 2021 vindt het kabinet het verantwoord om behoedzaam en gereguleerd tot uitvoering van stap 1 uit het openingsplan over te gaan. Dit betekent onder andere dat buitenterrassen beperkt open mogen en de niet-essentiële detailhandel onder voorwaarden open kan. meer info

Realiseren van zitplaatsen niet toegestaan- Bericht van de Gemeente Texel

Realiseren van zitplaatsen niet toegestaan 

Met het Paasweekend in aantocht maakt Texel zich op voor de komst van eilandbezoekers. Afhalen van eten en drinken is toegestaan. Ter plekke iets eten of drinken is echter niet. Het realiseren van zitplaatsen eveneens niet. Handhavers zullen hier dit weekend duidelijk op toezien. Om alles goed en veilig te laten verlopen werken de gemeente Texel, Texels Ondernemers Platform (TOP) en de afdeling Texel van de Koninklijke Horeca Nederland continu samen en kijken naar mogelijkheden. Zo zijn er recent extra standplaatsen beschikbaar gesteld, zijn de markeringen in de openbare ruimte weer opgefrist en komen gastheren/-vrouwen terug in de centra. Weten welke regels gelden voor afhalen? Kijk op de website van de rijksoverheid.

FAQ bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

FAQ bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - update 20 april 2021.

Voor meer info klik hier
FAQ bij de Regeling van 8 maart 2021

FAQ bij de Regeling van 8 maart 2021.Voor meer info klik hier

 

Subcategorieën

Alles over noodverordeningen, protocollen en regels. Om ervoor te zorgen dat je weet welke werking alle corona maatregelen hebben, staat hieronder een uitleg. Vanuit TOP, Winkelhart, OV De Koog aan Zee en andere ov’s interpreteren we de maatregelen en hun werkingssfeer als volgt: De rijksoverheid vaardigt een noodverordening uit, waarop de veiligheidsregio’s hun noodverordeningen uitvaardigen c.q. wijzigen. De noodverordening van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord is voor ons altijd leidend. De protocollen die door bedrijfsorganisaties (standsorganisaties) zoals Koninklijke Horeca Nederland, INRetail, Hiswa-Recron etc. worden opgesteld, worden niet getoetst en/of goedgekeurd door de rijksoverheid. Er wordt (slechts) een advies op afgegeven dat de regels van de noodverordening(en) er goed in zijn verwerkt. Dit betekent dat wij onze (TOP) leden het volgende adviseren: 1. Volg de regels van de geldende noodverordening op 2. Pas het basisprotocol van de bedrijfsorganisatie zo goed mogelijk toe en bedenk een logisch alternatief waar dit eventueel niet lukt. De noodverordening voor Texel staat hier: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2020-05/200508%20Noodverordening%20COVID-19%20veiligheidsregio%20VRNHN%2011%20mei%202020.pdf