Subcategorieën

Alles over noodverordeningen, protocollen en regels. Om ervoor te zorgen dat je weet welke werking alle corona maatregelen hebben, staat hieronder een uitleg. Vanuit TOP, Winkelhart, OV De Koog aan Zee en andere ov’s interpreteren we de maatregelen en hun werkingssfeer als volgt: De rijksoverheid vaardigt een noodverordening uit, waarop de veiligheidsregio’s hun noodverordeningen uitvaardigen c.q. wijzigen. De noodverordening van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord is voor ons altijd leidend. De protocollen die door bedrijfsorganisaties (standsorganisaties) zoals Koninklijke Horeca Nederland, INRetail, Hiswa-Recron etc. worden opgesteld, worden niet getoetst en/of goedgekeurd door de rijksoverheid. Er wordt (slechts) een advies op afgegeven dat de regels van de noodverordening(en) er goed in zijn verwerkt. Dit betekent dat wij onze (TOP) leden het volgende adviseren: 1. Volg de regels van de geldende noodverordening op 2. Pas het basisprotocol van de bedrijfsorganisatie zo goed mogelijk toe en bedenk een logisch alternatief waar dit eventueel niet lukt. De noodverordening voor Texel staat hier: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2020-05/200508%20Noodverordening%20COVID-19%20veiligheidsregio%20VRNHN%2011%20mei%202020.pdf