Rond de tafel-gesprekken

Michel Gregoire

In onze winkel staat een grote ronde tafel. U weet wel, zo een waar mannen graag aan zitten als hun vrouwen dingen aan het passen zijn. Dat is in veel winkels zo. En het werkt goed. Er zijn gelukkig ook mannen die zelf dingen passen.

Dan zitten hun vrouwen aan tafel of soms ook hun kinderen. Die tafel heeft dus een goede functie voor de gasten van de winkel. Er liggen vaak Texelse kranten op en altijd een fietskaart. Daar krijg je gesprekken door… Licht en luchtig, niet zoals in de politiek. Alhoewel er best wel eens gesprekken plaatsvinden over de politiek. Veel Duitse gasten zeggen dat ze niet zo blij zijn met Merkel. Met haar rare mondhoeken en stomme kleding. Maar dan zeggen ze ook dat ze wel goed is voor het land en dat er geen echt alternatief is. En daarna gaat het alweer snel over de vakantie en wordt gevraagd waar je lekker kunt eten, welk strandpaviljoen het mooiste is, wat je met regen het beste kunt doen, u kent dat vast wel.

Ik ben manager van TOP, dat weet u. Maar daarnaast natuurlijk ook ondernemer. Ik heb geen apart kantoor voor TOP, dus is de grote ronde tafel in onze winkel ook vaak mijn TOP-kantoor. Laatst zei iemand tegen mij: "wat zal die tafel allemaal wel niet gehoord hebben." En dat is ook zo. Bijna elke dag komen ondernemers bij mij in de winkel. Op afspraak 's ochtends of gewoon overdag als de winkel open is. Dat is handig, want voor sommigen onderwerpen moet je elkaar gewoon even spreken. Je kunt niet alles via de mail regelen, en ook niet altijd s' avonds afspreken. Die ronde tafel heeft veel gesprekken gehoord en vele ondernemers aan tafel gehad. Laatst werd er zelfs nog een zienswijze geschreven aan die tafel. Over de herinrichting van natuurgebied Waalenburg. Twee ondernemers waren me te hulp geschoten om die zienswijze tijdig te kunnen indienen. U moet zich voorstellen dat die tafel dan helemaal vol ligt met papieren en kaarten. En dat we een aardige discussie voeren. Dat wekt wel eens de nieuwsgierigheid van de gasten van de winkel. In de afgelopen tijd zijn er aan de ronde tafel ook veel gesprekken gevoerd over de revitalisatieplannen van De Koog. Dat kwam natuurlijk mooi uit, want onze winkel staat in de Dorpsstraat.

Op een dag zaten een aantal Koger ondernemers aan de ronde tafel en voerden een discussie over hoe de bocht naar de Nikadel en de Brink het best konden worden ingericht. Het grappige was, dat precies op dat moment ook eilandgasten met een eigen vakantiewoning aan de Brink, in de winkel waren. En die hadden de oren natuurlijk gespitst. Uiteindelijk hebben ze mee gediscussieerd aan de ronde tafel. Een van die mensen bleek zelf architect te zijn en vaak bij soortgelijke plannen betrokken te worden. Hij kon dus heel goed meediscussiëren. De rondetafelgesprekken werken dus heel goed. Ondernemers maken veel gebruik van de ronde tafel in onze winkel. Het is soms net een praathuis. En het mooie is dat er altijd iets goeds uit voortkomt. Toch anders dan die politieke rondetafeldiscussies.

Michel Gregoire

Ondernemer uitgelicht

Twitter