Inzet

Soms zeggen ondernemers tegen me dat je in de positie van manager van de vereniging niet benijdenswaardig bent. Je zou heel wat te stellen hebben met alle meningen, bemoeienissen en vragen van zoveel leden.

Tuurlijk, soms is het druk en soms is de druk groot, maar meestal is het een voorrecht om de gedachten van zovelen te kunnen delen! Niet alleen leerzaam, maar vooral nodig om het ledenbelang scherp te krijgen. Verrassend soms ook, waarbij je denkt: zo hadden we het nog niet gezien. Ik hoop dat dit ook doorklinkt in de vereniging: ruimte voor ieders mening! Een voorrecht dus, al die meningen. Weet u wat nog een voorrecht is? Dat je in de positie van manager vaak hulp van leden krijgt. Ze zijn niet te tellen op de vingers van twee handen; leden die zich inzetten en ongelooflijk veel tijd en moeite besteden om zaken voor elkaar te krijgen waarbij ondernemers baat hebben. In de afgelopen jaren hebben we vanuit TOP vaker projectgroepen, zogenaamde 'communities' gevormd om uiteenlopende onderwerpen te bediscussiëren en zaken concreet uit te werken. Denk aan voorstellen voor toeristenbelasting, invoering Texelvignet, bestemmingsplannen, maar ook allerlei beleidsnotities. Vooral van die laatste heeft het huidige college er in de afgelopen jaren veel gemaakt en we zijn blij met de invloed die we vanuit TOP daarop kunnen uitoefenen. Soms heeft een beleidsnotitie een concreet uitvoeringsprogramma.

Het meest recente voorbeeld daarvan is de zogenaamde 'Retail nota'; een document waarin staat hoe de voorzieningen op Texel, winkels en horeca zich de komende jaren kunnen ontwikkelen. 'de ondernemers zijn aan zet', was het devies. Oftewel: ondernemers, pak het actieprogramma op, denk na over de uitvoering daarvan en kom met vragen als je iets nodig hebt. In Den Burg, De Koog en De Cocksdorp heeft men deze 'handschoen' al opgepakt. Vele ondernemers hebben projectgroepen gevormd, vergaderd en gekeken hoe je met elkaar zaken van het actieprogramma Retail kunt uitvoeren. Het resultaat heeft u recent kunnen zien; in De Koog heeft men een compleet revitalisatieprogramma voor de Dorpsstraat opgezet en in Den Burg heeft men bedacht hoe men het verblijf in dit dorp voor de gast aantrekkelijker kan maken. En hoe dit het best gefinancierd kan worden. Het idee om een ondernemingsfonds op te richten maakte vele meningen los. En ook hier bleek dat een groepje ondernemers zich tomeloos inzette om meningen te verzamelen, discussies aan te gaan en oplossingen te bedenken. Klasse! Als Manager van TOP kan ik zulke dingen nooit alleen. Ik prijs me in deze functie dus ook gelukkig met deze hulp. Een woord van dank is niet voldoende voor alle inzet, maar zeker gemeend en erg op zijn plaats!

 Michel Gregoire

Ondernemer uitgelicht

Twitter