Column Michel Gregoire

Alarm

Mijn kinderen zitten sinds dit schooljaar niet meer op de OSG. De een volgt een opleiding in Schagen en de ander studeert en woont in Haarlem. Het is grappig om te zien hoeveel Texelse jongens en meiden die aan de overkant zijn gaan studeren, met elkaar afspreken om het weekend op Texel door te brengen. Ze komen dan allemaal op vrijdagavond terug uit Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden enzovoort. Ons huis is dan vaak een ontmoetingsplaats, wat heel gezellig is…en zo hoor je ook nog eens wat! Ik vind de sociale samenhang die hieruit blijkt echt fantastisch. En ik vraag me wel eens af: zouden ze dat nou op de OSG geleerd hebben?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Krim en TOP sprak Iwan Groothuis zijn zorgen uit over hoe het met de OSG gaat. Hij onderstreepte het belang van de OSG voor de jeugd, de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat. "Zonder goed onderwijs is de kans dat jonge gezinnen zich op Texel willen vestigen te klein." Gelijk heeft ie, want dat maakt de arbeidsmarkt alleen maar krapper en de samenleving hier uiteindelijk kleiner.

Ik denk dat er nog iets anders is. Op de OSG leggen de kinderen volgens mij de basis voor de sociale samenhang die wij zo normaal vinden in de Texelse leefgemeenschap. Als we met z'n allen niet tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs hier, gaan we alternatieven zoeken. Dan gaan kinderen aan de overkant op school. Dat kan ook door een al of niet noodgedwongen samenwerking of fusie met een scholengemeenschap aan de overkant. Ik kan niet zeggen dat je de sociale samenhang dan meteen kwijtraakt, maar ik vind het wel een belangrijk punt van aandacht! Iwan Groothuis, net zoals zoveel andere ondernemers, spreken vaak met mij over hun zorgen over de OSG. Wanneer zal het beter gaan? Zal dat wel gaan lukken? Kunnen we dit onderwijs op Texel behouden en wat kan de ondernemersgemeenschap doen. Ik kan die vragen op dit moment niet goed beantwoorden en Iwan stelde er terecht een vraag over: 'waarom horen we zo weinig'? wat gebeurt er wel en wat gebeurt er niet met het verbeteren van de OSG?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie ging heel even het brandalarm af. Was dat toeval? Ik denk van niet. Het was een teken dat we ons druk moeten maken om de verbetering en het behoud van de OSG!

Michel Gregoire
Januari 2019

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter