Column Job Schepers

Samenwerking

Ik schrijf nu al weer een tijd de teksten voor het Texels Ondernemers Platform. Was dit aan het begin vooral het uitvoeren van de opdrachten, tegenwoordig denk ik actief mee. Wie gaan we interviewen, waar gaan het we over hebben en welke ondernemer lichten we uit. Wat moet de richting worden van een verhaal en is het niet handig om bepaalde zaken te benadrukken of juist af te zwakken? Als je dingen verkeerd verwoordt, kan het immers al uitmonden in een ruzie voordat je aan tafel zit. En de achterliggende gedachte is juist om er samen uit te komen. Moet je een stoot uitdelen of moet je juist de strijd aangaan met fluwelen handschoenen? De aanpak kan per dossier verschillen. Dat werkt niet alleen bij TOP zo, dat werkt ook zo bij andere organisaties, belangenverenigingen en stichtingen.

Hoe langer dit schrijfwerk onderdeel is van mijn werk, hoe leuker ik het vind. Michel en Irisabella overleggen met het bestuur en de achterban en ik denk vervolgens mee over de uitwerking. Het is een prettige samenwerking. Soms verloopt het wat stroperig, maar hier is niet altijd wat aan te doen. Soms kunnen dingen onverwacht pas later naar buiten of de ondernemers die je nodig hebt voor je verhaal hebben het druk (daar zijn het immers ondernemers voor). 'Je moet het samen doen', stelt Michel over TOP en de ondernemersverenigingen. Ik ben het hiermee eens. Niet eens zozeer als ondernemersverenigingen en TOP, maar ook als ondernemers in het algemeen. Kijk verder dan het belang van je eigen zaak en probeer het algemene belang te zien.

Ondanks dat er altijd wel iets te zeuren is, hebben we het goed. En soms betekent het dat er beslissingen worden genomen die op de korte termijn niet direct voordeel voor je eigen zaak hebben. Misschien zelfs wel licht negatieve gevolgen. Maar wanneer ze betekenen dat Texels er in de breedte goed op blijft staan, draagt dit bij aan de stabiliteit dan wel groei van het toerisme. Als het toerisme omvalt, hebben heel veel ondernemers helemaal geen zaak meer immers.

Soms moeten we dus over onze eigen drempel heen stappen, ook al doet dat even zeer. In De Koog heeft het ook even geduurd, maar daar begint Planet De Koog echt vorm te krijgen en ik denk dat De Brink prachtig wordt. Ik weet echter ook dat het bij dergelijke ingrepen - van de aard als Planet De Koog - onmogelijk is om iedereen honderd procent te geven wat hij of zij wil. Ik benijd de ondernemersverenigingen en TOP ook niet om dergelijke onderhandelingen te moeten voeren. Laten we onthouden dat het momenteel goed gaat op Texel en dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat dat zo blijft.

Job Schepers

April 2019

Ondernemer uitgelicht

Twitter