Belofte maakt...?

Laatst zagen we een verkiezingsbijeenkomst bij NH Nieuws. Daar was iemand van een politieke partij die zei dat de toeristenbelasting best een paar kwartjes (dat was nog uit de guldentijd…) omhoog kon. Het Texelvignet zelfs met tientjes tegelijk, want de mensen waren gewend om veel te betalen voor het parkeren van hun auto.

Belofte maakt schuld in dat geval. Want deze persoon beloofde dat je met meer geld de automobiliteit op Texel kunt oplossen. En de schuld – in dit geval de rekening - komt dan terecht bij de mensen die niet bij dit debat waren waren om te kunnen zeggen wat ze daarvan vinden!

Gelukkig is TOP geen politieke partij. Dus luisteren we naar wat onze leden belangrijk vinden en graag willen. Zo werd gevraagd om meer ledenactiviteiten. De eerstkomende ledenactiviteit - een co-productie van VVV met TOP - heet 'de week van de ondernemer' en vindt plaats op 13, 14 en 15 maart. Aan de hand van allerlei activiteiten ontmoeten ondernemers elkaar, wisselen ervaringen uit op het gebied van boekingen, gastvrijheid, sociale media enzovoort. Je kunt er zaken leren over hoe een gast tegen je accommodatie, winkel of restaurant aankijkt en welke voorkeuren hij heeft.

Feike Cats, auteur van onder meer 'klanthousiasme' komt onder meer spreken over hoe je gastvrij kunt blijven als de seizoensdruk hoog is. Hans van Tellingen, die het boek 'Wat nou einde van de winkels!' schreef, komt vertellen over hoe belangrijk winkels eigenlijk wel zijn in de vrije tijdsbesteding van de gast! En Elske Doets –van Doets reizen- zal vertellen waarom zij Ondernemer van het Jaar werd.

Bevriende ondernemersverenigingen van de andere Waddeneilanden vonden het zo interessant, dat zij ook met een aantal ondernemers komen! Leuk om mee van gedachten te wisselen! We luisteren graag naar u. En dus zal het niet bij dit evenement blijven. We zijn van plan meerdere ledenbijeenkomsten te organiseren dit jaar. En kunnen uw inbreng daarbij goed gebruiken. Laat het ons weten als u een leuk idee hebt of een belangrijk onderwerp wil bespreken. Wij doen gewoon wat u wil!

 Het dagelijks bestuur van TOP

Ondernemer uitgelicht

Twitter