Afspraken maken

Arjen van Diepen

Er zijn 21 officiële synoniemen voor het woord afspraak. De kans is groot dat de verschillende partijen die een afspraak maken, de afspraak anders uitleggen. Het belang van het duidelijk omschrijven van de afspraak is dus groot om de afspraak na te kunnen komen. Ook een belangrijk deel van een afspraak is dat de partijen die de afspraak maken bevoegd zijn om de afspraak na te komen.

Een afspraak komt tot stand als de verschillende belangen die tegenover elkaar staan, zoveel als mogelijk naar elkaar worden gebracht. Zo worden de verschillende belangen een gezamenlijk belang en heb je een verplichting naar elkaar om de afspraak na te komen. Uiteraard zullen de verschillende partijen elkaar er op moeten wijzen dat de voor hen zwaarwegende belangen uit de afspraak ook worden nagekomen.

Op een gemaakte afspraak terugkomen of op een gedeelte daarvan, brengt het hele proces weer terug bij af of de verschillende partijen verder bij elkaar vandaan voordat het hele proces begon.

TOP heeft de taak voor het algemeen belang van de leden op te komen en om tot afspraken te komen met de diverse partijen op Texel en in enkele gevallen met partijen van de overkant.

Om het algemeen belang te kunnen vertegenwoordigen moet het bestuur van TOP wel weten wat er bij de leden leeft. Diverse dossiers waar de belangen van de ondernemers groot zijn, hebben een lange looptijd. Ook zijn er dossiers die nooit worden afgesloten en die doorlopend de aandacht nodig hebben. Voortdurend probeert het bestuur op diverse manieren de meningen te peilen.

Natuurlijk komt een enquête altijd op een tijdstip dat het net hoogseizoen is, in juni als het druk is en ik heb nog geen personeel, het rustig is en ik ga op vakantie of ik ben dicht, tijdens de grote schoonmaak, als het vergaderseizoen weer volop draait. Er is altijd wel iets waarom het niet belangrijk genoeg is. Voor het bestuur van TOP is het veelal de start van het vormen van een standpunt.

Kunnen we als TOP met elkaar afspreken dat wanneer er om een mening of standpunt wordt gevraagd, dat we die op het gevraagde moment ook geven? We hebben als TOP zelf in de hand dat het niet bij praten blijft en dat er ook daadwerkelijk actie kan worden ondernomen. Hand in eigen boezem en zorg dat u geïnformeerd bent en dat u informatie geeft aan de mensen die de afspraken voor u maken.

Ondernemer uitgelicht

Twitter